Offshore Yacht CharterOffshore Yacht Charter
Forgot password?

Zeezeiltraining /ervaringstochten | Offshore Yacht Charter

U leert alleen wat er echt toe doet bij deze zeezeilcursus.  Met deze zeezeiltraining willen we het verschil in de manier van varen tussen de pleziervaart en de beroepszeilvaart verkleinen, de veiligheid en het vaarplezier vergroten.

No nonsens zeezeiltraining in de praktijk

Voor de zeezeilers die hun kennis willen omzetten in praktijkervaring en al een basis hebben, geven we jaarlijks een aantal zeezeiltrainingen (zie zeilvakantie vaarschema met categorie E) met duidelijk meer tekst en uitleg over het ‘hoe en waarom’ van het zeezeilen, dan op onze andere zeilreizen. Wel verwachten wij dan ook uw actieve deelname en inzet op deze zeezeiltrainingen.

Tijdens deze ervaringstochten krijgt u ook de gelegenheid om zelf de routering uit te stippelen en de navigatie voor te bereiden, in de loop van deze zeezeilcursus. Ook zullen we meer tijd besteden aan zeiltrim en bediening van de lijnen en lieren. Als u dit onder de knie hebt gaan we u echt leren sturen op de wind en de golven, het kompas wordt dan afgedekt. Een echte zeezeilcursus in de praktijk!

Offshore sail training

Inhoud van de zeezeiltraining

De zeezeiltraining van Offshore Yacht Charter bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Routeplanning en tactiek

– Weerberichten (welke zijn betrouwbaar en waar haal je ze vandaan?)
– Profiteren van de stroming
– Rekenen met getij krommes en havendrempels
– Gebruik van zeekaarten, Pilot en/of almanak
– Opfrissen van het verschil tussen ware koers en kompaskoers
– Scheepsverlichting & verkeersregels (BVA-COLREG)

2) Navigatie

– Waypoints en routes maken
– Positie plotten in de kaart tijdens het varen en kompaskoers bepalen
– Logboek bijhouden
– Gebruik van A.I.S.
– Radar waarnemen
– Uitkijk houden met handpeilingen voor bepalen aanvaringskoers
– Bij aanloop van een haven in het donker a.d.h.v. lichtkarakters en peilingen de bakens identificeren

3) Boat handling en zeiltechniek

– Extra aandacht voor (snelle) bediening van zeilen en lijnen en waar u op moet letten
– Zeiltrim
– Reven
– Lijnwerpen en uitleg afmeren met een spring

4) Zeilen met de natuur en anticiperen

De natuur bepaalt hoe de zeiltocht echt verloopt en er zijn factoren die in de haven moeilijk of niet zijn in te schatten, zoals:

– Windkracht en richting
– Golfhoogte en richting
– Stroming door wind

Verder zitten de weerberichten er soms naast met hun voorspelling. Daarom maken we aan de hand van de weerkaarten, de bewolking en de barograaf zelf ook een inschatting, rekening houdend met eventuele landeffecten. Dus geen vooraf ingestudeerde beslismomenten, maar te allen tijde flexibel zijn en indien nodig overgaan op plan B of het plan aanpassen.

CWO mijlen, vaartijd en ervaringstochten

Let op: Als u in het bezit bent van een waterpaspoort van het CWO dan kunnen de mijlen worden opgeschreven voor uw zeezeilcursus van het CWO. Omdat we een commercieel schip (beroepsvaart) zijn, kan de vaartijd ook worden opgeschreven voor de Enkhuizer zeevaartschool.

Zeezeiltraining voor CWO ZeeZeilen IV

Een aantal onderdelen die tijdens onze zeezeiltraining aan bod komen zijn ook onderdeel van de zeezeil cursus “Reis en route planning”* (RRP) en een vereiste voor het behalen van het CWO ZeeZeilen IV.

*CWO-certificaat Reisvoorbereiding, Routering en Planning
Het examen Reisvoorbereiding, Routering en Planning bestaat uit het uitvoeren een reisplanning voor een gegeven tocht. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij, met behulp van de hem ter beschikking staande informatie, zeekaarten en boekwerken een verantwoord reisplan opstelt, alsmede een verantwoorde wachtindeling. Daarbij moet hij de noodzakelijke gegevens voor een veilige uitvoering van het reisplan, zoveel mogelijk verwerken in de zeekaart(en).

Zeezeiltraining navigatie-zeezeilcursus-Ausbildungstörn
Zeezeiltraining AIS radar - Erfahrungstörn
Zeezeiltraining afmeren
Zeezeiltraining - Segelkurs

Kandidaten worden tot het examen toegelaten indien zij in het bezit zijn van het certificaat Theoretische Kust Navigatie van het Watersportverbond of een gelijkwaardig bewijs ter beoordeling van de CWO. Daarbij moet men minimaal 1.000 zeemijl op zee gevaren hebben, waarvan 250 mijl na het behalen van niveau III. Tevens moet men 12 uur in het donker wacht hebben gelopen.

Geplande Zeezeiltrainingen:


30/05/2024 - 09/06/2024
 • Zwaar weer zeilen

  “Overvallen worden door zwaar weer” bestaat eigenlijk niet, want als u op zee gaat varen dan moet u hierop voorbereid zijn. Op onze zeezeiltrainingen waar dit onderdeel behandeld wordt, hopen we op een beetje slecht weer zodat we de volgende extra onderdelen kunnen behandelen:

   

  – Wanneer moet je reven?
  – Fok reven (op het voordek)
  – Stormtactieken
  – Bijliggen
  – Try sail zetten*
  – Zeeanker uitbrengen**

  * We zetten liever een extra rif dan een try sail, waarom zult u merken tijdens de training. Wel is dit een mooi zeil voor als het grootzeil gescheurd is, of om dit juist te voorkomen.

  Zwaarweer zeilen zeezeiltraining

  ** Het zeeanker uitbrengen en binnenhalen met veel wind is erg lastig, waarbij er grote krachten op het schip komen. Dit oefenen we daarom alleen onder goede omstandigheden en zeker niet aan lager wal.

  Onverhoopt geen slecht weer? Geen probleem want we maken ’s avonds ook gebruik van video materiaal.